• Search form

11.09.2018 | 14:51

Filmski centar Srbije raspisao konkurse u četiri kategorije

Filmski centar Srbije raspisao je konkurse u četiri kategrije, i to za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, domaćih kratkometražnih igranih filmova, domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova i za sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova.

Konkursi u ove četiri kategorije su otvoreni mesec dana od dana javnog objavljivanja, odnosno do 10. oktobra  2018. godine.

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu, na elektronsku adresu FCS-a: konkurs2018@fcs.rs (sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje u naslovu mejla).
 
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće biti razmatrane.

Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na sajtu FCS-a fcs.rs

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.