• Search form

13.11.2017 | 14:03

Konkurs Galerije Lucida za samostalne izložbe u 2018.

Galerija Lucida u Beogradu objavila je konkurs za samostalne izložbe u 2018. godini.

Programski koncept Galerije Lucida bazira se na promovisanju i afirmaciji umetničkih stvaralaca iz oblasti vizuelne umetnosti koji su aktivni članovi domaćih umetničkih udruženja.

Konkurs je otvoren do 28. novembra 2017. godine.

Učesnici konkursa podnose u slobodnoj formi dokumentaciju koja sadrži:
1. lične podatke sa važećom e-mail adresom
2. umetničku biografiju
3. opis umetničkog projekta
4. do deset fotografija u vezi sa projektom.

Konkursni materijal dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu galerija.lucida@gmail.com

Predviđeno je da izložbe traju dve nedelje. Galerija Lucida se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampu kataloga i drugog propratnog materijala. Druge međusobne obaveze izlagača i galerije će se regulisati ugovorom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Galeriji Lucida, Čika Ljubina 11, Beograd, telefon +381 64 8098431.

Izbor projekata izvršiće Umetnički savet galerije u sastavu: Ivana Vidić, Milovan Dagović, Željka Momirov i Dejan Đorić.

Učesnici konkursa biće obavešteni o rezultatima putem e-maila.

(SEEcult.org)

Zoran Popovic, 'Classicism' is very special part of the work 'Mental Art 24 Bond Street, New York, New York, July 1974'
Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.