• Search form

14.05.2018 | 09:54

Konkurs Prodajne galerije Beograd za izlaganje u 2019.

Prodajna galerija “Beograd” objavila je konkurs za izlagački program tokom 2019. godine.

Za učešće na konkursu potrebno je lično ili na galerijsku adresu: Kosančićev venac 19, 11000 Beograd, dostaviti sledeći materijal:

1.  CD ili USB flash memoriju sa fotografijama radova (koji bili izlagani. Može se priložiti i portfolio).
2.  objašnjenje koncepta izložbe (na jednoj A4 strani)
3.  ažurirana biografija sa kontakt adresom i telefonima.

Prijave poslate e-poštom neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 31. maja 2018.

Umetnički savet će o pristiglim predlozima odlučivati do sredine jula 2018. godine

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Prodajne galerije.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.