• Search form

05.04.2018 | 22:03

Konkurs za III Međunarodno bijenale umetničkog crteža

Memorijalna galerija “Dušan Starčević” u Smederevskoj Palanci, nastavljajući tradiciju prezentacije i promocije dela mladih umetnika, objavila je konkurs za III Međunarodno bijenale umetničkog crteža koje će biti otvoreno 16. juna 2018. godine u cilju afirmacije crteža kao samostalne likovne discipline i podsticanja stvaralaštva u tom mediju.

Pravo učešća imaju profesionalni umetnici iz oblasti likovnih umetnosti, kao i amateri koji imaju više od 15 i manje od 45 godina.

Rok za dostavu radova je 15. maj 2018. lično ili poštom na adresu: Memorijalna galerija “Dušan Starčević”, Sinđelićeva 9, 11420 Smederevska Palanka.

Najkasnije dan pre dostavljanja radova autori su obavezni da elektronskom poštom dostave lične podatke, biografiju i kontakt, kao i fotografije prijavljenih radova u JPG formatu za štampanje kataloga.

Umetnički savet Memorijalne galerije “Dušan Starčević” izabraće radove, a rezultati konkursa će biti objavljeni 26. maja 2018. Izabrani učesnici će biti obavešteni imejlom.

Organizator ne preuzima odgovornost za netačnost podataka i zadržava pravo redukovanja biografije autora u skladu formata kataloga.

Autor može poslati najviše 5 (pet) radova nastalih u poslednje dve godine, uključujući i crteže-dnevnike.

Prihvataju se crteži kao celovito i samostalno umetničko delo nastalo na papiru suvom ili mokrom tehnikom (olovkom, olovkom u boji, srebrenkom, kredama, ugljenom, hemijskom olovkom, flomasterom , tuševima, mastilom...). Dimenzije pojedinačnog lista jednog autora površinom ne može biti manji od formata A5 (210x148mm) ni veći od formata A3 (420x297mm).

Ne primaju se uramljeni radovi. Organizator zadržava pravo izlaganja bez ramova, pa preporučujemo da prijavljeni radovi budu fiksirani i na poleđini zaštićenih uglova (preporučujemo apliciranje arhivskih traka).

III Međunarodno bijenale umentičkog crteža biće održano od 16. juna do 16. jula 2018.

Organizator imenuje Umetnički savet za odabir radova i dodelu nagrada.

Članovi Umetničkog saveta su akademici, istoričari umetnosti i umetnici.

Organizator se obavezuje sprovesti postupak izbora radova, prezentaciju, medijsku promociju, izradu kataloga. Autori imaju pravo na jedan besplatan primerak kataloga.

Organizator se obavezuje da izloži dva do pet radova odabranih umetnika.

Organizator će dodeliti prvu, drugu i treću nagradu, kao i više nagrada Memorijalne galerije “Dušan Starčević”.

Svi primljeni radovi ostaju u vlasništvu Memorijalne galerije “Dušan Starčević”.

Kontakt za dodatne informacije: memgaldusan@gmail.com; tel. 060 3137388 (Slađana Starčević).

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.