• Search form

11.09.2017 | 15:42

Konkurs za izlaganje u Galeriji Singidunum i Maloj galeriji ULUPUDS-a u 2018.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) raspisalo je konkurs za izlaganje u Galeriji Singidnum i Maloj galeriji ULUPUDS-a u 2018. godini.

Konkurs je otvoren za: samostalne, autorske i sekcijske izložbe, kao i za jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije/radionice.
 
Za konkurs je neophodno podneti na CD i u štampanom obliku:
 
1. opis projekta (koncept izložbe)
2. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše na CD)
3. radnu biografiju
4. kontakt (obavezno važeću e-mail adresu i broj telefona).
 
Na konkursu mogu da učestvuju članovi ULUPUDS-a i drugih profesionalnih udruženja (prema odluci Umetničkog saveta ULUPUDS), koji unapređuju i afirmišu primenjenu i likovnu umetnost.
 
Na konkursu mogu učestvovati i umetnici koji su imali samostalne izložbe 2017. godine, ali sa drugim konceptom.
 
Galerije obezbeđuju:
 
1. galerijski prostor
2. stručnu pomoć pri postavci
3. PR aktivnost
4. dostupnu tehničku opremu.
 
Izlagač obezbeđuje:
 
1. transport radova
2. dodatnu opremu i tehničku podršku
3. štampani i promotivni materijal ( koji treba da sadrži impresum i logo galerije )
4. blagovremeno donošenje i odnošenje radova iz galerijskog prostora
5. blagovremeno dostavljanje press materijala
6. visina nadonade za 7 ili 10 izlagačkih dana u galerijama ULUPUDS-a:
 
Članovi ULUPUDS-a:  7 dana - 18.000,00 dinara, 10 dana - 25.000,00 dinara.
 
Članovi ULUS-a, UPIDIV-a, ULUV-a: 7 dana  - 21.000,00 dinara,  10 dana - 28.000,00 dinara.
 
Po dobijanju termina za izlaganje, na osnovu odluke Umetničkog saveta ULUPUDS-a, umetnici će potpisati odgovarajući ugovor sa galerijom.
 
NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Materijal za obe galerije treba dostaviti u galeriju ili poštom na adresu: Galerija SINGIDUNUM,  Kneza Mihaila 40, (za Konkurs), 11000 Beograd.

Rok za prijavljivanje: 31. oktobar 2017. godine
 
Odluka o prihvaćenim projektima biće objavljena na sajtu ULUPUDS-a i galerije Singidunum.
 
Detaljnije informacije moguche je dobiti u Galeriji Singidunum (Knez Mihailova 40, Zorica Djermanov i Maja Škaljac Stanošević, kustosi. Kontakt telefon: +381 11 2185-323).

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.