• Search form

09.03.2018 | 23:30

Konkursi za izlaganje u baru 20/44, galeriji Petak i kafeu Beti Ford

Zainteresovani za izlaganje u Gastro baru 20/44, galeriji kluba Petak i kafe-baru Beti Ford u Beogradu tokom 2018. mogu se prijaviti na konkurse do kraja godine.

Konkurs za izlaganje u galeriji Gastro bara 20/44

Umetnička organizacija “Linija” objavila je konkurs za samostalno izlaganje u 2018. godini u galeriji Gastro bara “20/44” u Skadarskoj ulici 40b.

Konkurs je otvoren za umetnike koji žive i stvaraju u Beogradu, kao i za one van Beograda, koji su mogućnosti da radove dostave lično ukoliko prođu žiriranje.

Izložba će biti prodajnog karaktera. Ukoliko dođe do prodaje rada, organizatori izložbe će na cenu koju je odredio autor dodati svoju proviziju od 20 procenta.

Kotizacija za izlaganje na izložbi u trajanju od 2 nedelje iznosi 2.800 dinara. U cenu je uračunata priprema i organizacija izložbe, žiriranje, dizajn i štampa kataloga i plakata, kao i medijska promocija.

Kotizaciju plaćaju samo umetnici koji prođu žiriranje.

Uslovi konkursa:

Na stubićima kojih je šest, širina radova ne sme prelaziti 50 cm sa ramom, a visina rada nije ograničena. Na zidovima je moguće izložiti do 10 raova većeg formata visine do 100 cm.

Na konkurs je potrebno poslati: fotografije radova na zatadu temu i lične podatke sa umetničkom biografijom na adresu: linijakonkurs@gmail.com.

Fotografije rada je potrebno poslati u jpg formatu, u rezoluciji 300dpi i popuniti podatke po dole priloženoj tabeli:
- autor: ime i prezime
- godina rođenja
- kontakt: email, telefon, adresa, grad
- naziv dela: godina nastanka: tehnika, dimenzije i cena rada.

Dozvoljene su sve slikarske tehnike.

Imena odabranih autora biće objavljena putem dostavljene imejl adrese.

Radovi koji prođu žiriranje moraju biti uramljeni ili adekvatno opremljeni - dobro kaširani (ne treba uramljivati radove u klips ramove, pošto su nestabilni i lako lomljivi.) Radovi treba da budu na jednoj zakački, na tačno izmerenoj sredini rada. Ukoliko rad ima dve zakačke, treba provući žicu kroz njih kako bi se mogli okačiti na jednu. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju oštete rada, ukoliko rad nije bio adekvatno opremljen.

Umetnici koji prođu žiriranje u obavezi su da donesu radove u zakazanom roku na adresu galerije.

Prijavljivanjem na konkurs prihvataju se svi uslovi organizatora izložbe, koji su navedeni u konkursu.

Pristigle prijave razmotriće Umetnički savet galerije koji čine: Ana Marinović (grafičarka, članica ULUPUDS-a), Edvina Romanović-Hudeckova (magistar likovnih umetnosti), Igor Markišić (master na odseku grafika i knjiga) i Milena Mitrović (dipl. grafički dizajner i master visual dizajna).

“Linija” je autorski projekat Ane Marinović, čiji je cilj promovisanje umetnika i umetničkog stvaralaštva. Umetnici čiji rad se promoviše su iz domena likovnih i primenjenih umetnosti, studenti umetničkih fakulteta, samostalni umetnici, kao i neafirmisani umetnici.

Konkurs za izlaganje u galeriji kluba Petak

Udruženje Kreativna fabrika, u okviru projekta DosijeUmetnik, poziva zainteresovane umetnike i studente umetničkih skola i fakulteta da se prijave za samostalno izlaganje u galeriji kluba Petak u Lominoj ulici 14 u Beogradu.

Cena izlaganja za period od sedam dana je 2.600 dinara. Plaćanje kotizacije se vrši samo ako se prođe žiriranje, na dan predaje radova.

Zainteresovani umetnici treba da pošalju prijavu na: kreativnafabrika@gmail.com

Prijava treba da sadrzi sledeće podatke:
1. ime i prezime autora
2. mesto prebivalista
3. broj telefona i e-mail adresa
4. broj radova i njihova tehnika ( crtez, slika, grafika, dig. grafika,fotografija, dizajn, strip,ilustracija, skulptura...)
5. nazivi dela i njihove dimenzije
6. fotografije svojih radova (od 5 do 10, JPG formata u rezoluciji do 200dpi) i cene
7. opis postavke izlozbe( kako su radovi opremljeni za izlaganje)
8. kratku biografiju..

Radove je potrebno opremiti za izlaganje (uramiti ih ili kaširati, i obavezno staviti zakačku na sredinu rada ili provući žicu ukoiiko je rad uramljen na dve zakačke).

Pristigle prijave razmotriće Umetnički savet galerije. Rezultati će biti dostavljeni na e-mail adresu sa koje je poslata prijava.

Umetnički savet galerije čine: Ana Marinović – dipl. grafičar (samostalni umetnik, član slikarsko – grafičke sekcije ULUPUDS-a), Edvina Romanovic-Hudeckova – magistar likovnih umetnosti, Igor Markišić - master na odseku grafika i knjiga, Milena Mitrović – dipl. grafički dizajner i MA dizajna, Biljana Ćalić – predsednica udruženja Kreativna fabrika.
 
Organizatori izložbe obezbeđuju prostor za izlaganje, kačenje radova, medijsku promociju, izradu plakata kao i potvrdu udruženja Kreativna fabrika o izlagnju. Izlagač može, prema sopstvenoj želji, odnosno o svom trosku, da izradi katalog i vizitkarte.

Organizator ne snosi troškove nadoknade štete ukoliko dođe do oštećenja radova, a oni nisu adekvatno i kvalitetno opremljeni za izlaganje (stabilne zakačke, dobro fiksirane, ovo se naročito odnosi na clips ramove, čije su zakacke prilično nestabilne i lako spadaju).

Prijavljivanjem na konkurs prihvataju se svi navedeni uslovi organizatora izložbe.

Napomena: izlagački prostor je dužine 12 metarai visine 3,5 metra. Postoje lanci i kuke na koje se mogu okačiti slike.

Projekat DosijeUmetnik je projekat udruženja Kreativna fabrika, koji ima za cilj promovisanje umetnika i umetničkog stvaralaštva. Umetnici čiji se rad promoviše su iz domena likovnih i primenjenih umetnosti, studenti umetničkih fakulteta, samostalni umetnici, kao i neafirmisani slobodni umetnici. Projekat DosijeUmetnik održava se od decembra 2010. Dosad je predstavljeno više od 150 umetnika.( slikara, grafičara, fotografa, dizajnera i vajara...)

Konkurs za samostalno izlaganje u galeriji-kafeu Beti Ford

Projekat Umetnikov otisak i kafe Beti Ford pozivaju zainteresovane da se prijave za samostalno izlaganje u art-kafe galeriji Beti Ford u Zetskoj ulici 2 u Beogradu, na uglu sa Skadarlijom.

Konkurs je otvoren za zainteresovane umetnike, kao i za studente umetničkih škola i fakulteta.

Umetnikov otisak je autorski projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara. Cilj tog projekta je promovisanje umetnika i umetničkog stvaralaštva. Umetnici čiji se rad promoviše su iz domena likovnih i primenjenih umetnosti, studenti umetničkih fakulteta, samostalni umetnici, kao i neafirmisani umetnici.

Cena izlaganja za period od osam dana je 2.500 dinara. Plaćanje kotizacije se vrši samo ako se prođe žiriranje.

Zainteresovani umetnici treba da posalju prijavu na imejl Umetnikovotisak@gmail.com

Prijava treba da sadrži sledeće podatke:
1. ime i prezime autora
2. mesto prebivališta
3. broj radova kojim se konkuriše i njihova tehnika (crtež, slika, grafika, digitalna grafika, fotografija, dizajn, strip, ilustracija...)
4. nazivi dela i njihove dimenzije
5. fotografije svojih radova (od 5 do 10, JPG formata u rezoluciji do 200dpi)
6. kratku biografiju koja obavezno treba da sadrži kontakt podatke izlagača.

Pristigle prijave razmotriće Umetnički savet galerije. Rezultati će biti dostavljeni na imejl adresu koja je navedena u prijavi.

Radovi, ukoliko prođu žiriranje, moraju biti opremljeni za izlaganje (uramljeni ili kaširani sa jednom zakačkom na sedini rada, tako da mogu odmah da se okače).

Organizatori izložbe obezbeđuju prostor za izlaganje, kačenje radova, medijsku promociju, dizajn i stampu jednog plakata i dizajn kataloga u elektronskoj formi.

Organizator ne snosi troškove nadoknade štete ukoliko dođe do oštećenja radova, a oni nisu adekvatno i kvalitetno opremljeni za izlaganje (stabilne zakačke, dobro fiksirane, ovo se naročito odnosi na clips ramove, čije su zakacke prilično nestabilne i lako spadaju).

Prijavljivanjem na konkurs prihvataju se svi uslovi organizatora izložbe, koji su navedeni u konkursu.

Umetnički savet čine: Ana Marinović - dipl. grafičar (član ULUPUDS-a), Edvina Romanović - Hudeckova - mr likovnih umetnosti, Igor Markišić - master na odseku grafika i knjiga i Milena Mitrović - dipl.grafički dizajner i MA dizajna.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.