• Search form

09.08.2018 | 13:30

Poziv za OCD na konferenciju Move.Link.Engage.

Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom, nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije Evropa za građane i građanke u Srbiji, i Beogradska otvorena škola organizuju 13. i 14. septembra 2018. godine u Beogradu regionalnu konferenciju “Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Proširenje: ‘nova’ stara priča” (Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story), a tim povodom pozivaju organizacije civilnog društva da se prijave za učešće.

Cilj konferencije je da promoviše i ohrabri regionalni pristup rešavanju zajedničkih društvenih problema, posebno kroz program EU Evropa za građane i građanke, kao jedan od važnih instrumenata koji mogu biti korišćeni za jačanje saradnje regionalnih aktera. Konferencija teži i da doprinese unapređenju reformi koje se sprovode u regionu u okviru evropskih integracija kroz jaču ulogu OCD i medija u tim procesima.

Konferencija se održava od 2015. godine i predstavlja godišnji forum za diskutovanje o glavnim izazovima i mogućnostima civilnog društva i građana u procesu evropskih integracija.

Prvog dana konferencije predviđena je radionica za upoznavanje i umrežavanje organizacija civilnog društva iz Srbije i regiona, koje će u nekoliko radnih grupa raditi na razvijanju projektnih ideja u okviru programa Evropa za građane i građanke. Na ovaj način, učesnici konferencije imaće priliku da se upoznaju sa ključnim aspektima ovog EU programa, procesom razvoja projektnih aplikacija u okviru ovog EU programa, kao i da uspostave partnerstva sa kolegama iz regiona.

Predstavnici OCD koji su zainteresovani da aktivno učestvuju na toj radionici, kao i na ostatku konferencije pozvani su da popune prijavni formular koji se sastoji od osnovnih podataka o učesniku, profilu OCD iz koje dolazi i nacrta projektne ideje. Formular je potrebno popuniti na engleskom jeziku.

Radni jezik konferencije engleski, a nacrt agende je dostupan u prilogu.

Popunjene formulare potrebno je poslati najkasnije do 13. avgusta u 15 časova na adresu jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs sa naznakom “Prijava za konferenciju Move.Link.Engage. 2018”.

Budući da je ograničen broj učesnika koji će imati priliku da prisustvuju konferenciji, a naročito radionici za izradu projekata u prvom delu konferencije, na osnovu dostavljenih prijava biće izvršena selekcija prijava.

Izabranim učesnicima konferencije koji dolaze izvan Beograda biće obezbeđen smeštaj i povratna autobuska karta. Autobusku kartu je potrebno podići dan ranije na autobuskoj stanici u mestu iz koga učesnik dolazi.

Odgovore na dodatna pitanja zainteresovani mogu dobiti od Jelene Todorović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na navedenu elektronsku adresu ili putem telefona (011) 3130 968.

Konferencija se održava uz podršku programa Evropa za građane i građanke i ambasade Švedske u Srbiji.

Prijavni formular

Agenda

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.