• Search form

02.10.2017 | 09:43

Nesaslušane izbegličke priče

Nesaslušane izbegličke priče

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) predstavlja onlajn izložbu “Nesaslušane priče” sa digitalnim fotografijama iz izbegličkih kampova i sa radionica održanih u okviru projekta “Sokak”, posvećenog integraciji migrantskih i lokalnih zajednica duž takozvane balkanske rute. Izložba će biti svčano otvorena 2. oktobra u EU info centru u Beogradu, uz panel diskusiju o migrantskoj krizi sa predstavnicima civilnog sektora koji se bave pitanjima izbeglica.

Fotografije “Projekta o različitosti i znatiželji - Sokak”, posvećenog  stvaranju zajedničkih primernih narativa i praksi koje neguju dijalog i uzajamno razumevanje, prikupljene su tokom 2017. godine na terenu u izbegličkim kampovima, a deo je nastao u okviru radionice digitalne fotografije realizovane u junu u Domu omladine Beograda. CZKD tim projektom, kroz aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti, otvara prostor za dijalog i integraciju migrantske i lokalne zajednice kako bi se podigao nivo svesti u lokalnim zajednicama o njihovim novim susedima. Aktivnosti se odnose na direktne potrebe obe zajednice, kojima se daje prostor da se izraze, da daju glas kreativnosti i pravo glasa u sredini označenom “izbegličkom krizom”.

Izbeglice pored svog oskudnog prtljaga, kako podseća CZKD projektom “Sokak”, nose sa sobom teret rata, genocida, siromaštva, političkog i društvenog prevrata, ali i svoje uspomene i svoju kulturnu baštinu. U prošlosti su putovale s koferima, a danas putuju noseći mobilne telefone, kao nekom vrstom digitalnog prtljaga. Mobilni telefon je nezamenljivo sredstvo za opstanak u migraciji, jer se koristi za kretanje između svetova, za prevođenje jezika, za slanje poruka porodicama kući, za pravljenje planova za budućnost u zemljama destinacije…

Omogućavanje da predstave svoje ideje i mišljenje, zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, od presudnog je značaja u borbi protiv rasističkih, ksenofobičnih i sklerotičnih stavova, ističu autori projekta.

U svojoj zemlji se nisam osećala sigurno ni za sebe ni za svoje dete, nisam mogla da radim… Mesto u kojem sam živela nije bilo sigurno. Živeti je postajalo sve teže. Bilo je trenutaka kada nisam mogla da dišem. Osećala sam se samom, bespomoćnom, sve više padala u depresiju, i sve to me mučilo silno. Shvatila sam da ne mogu više da živim tamo. Odlučila sam da odem iz svoje zemlje. Putovali smo godinu dana do Srbije (Mariam, 34 godine, Avganistan).

Debata u EU in fo centru, koja počinje u 17 sati, posvećena je različitima temama u vezi sa procesima integracija i uspostavljanja poverenja između migrantskih i lokalnih zajednica kroz interakciju u različitim formatima. Biće reči o iskustvima organizacija civilnog društva koje rade s migrantima i političkim akterima u vezi sa migratornim politikama EU, o važnosti podsticanja informisanosti, razmene znanja, iskustava, uticanja na promenu stavova o važnim društvenim pitanjima javnosti u Srbiji, kao što su zaštita ljudskih i manjinskih prava, rodna ravnopravnost ili nediskriminacija.

Među učesnicima su najavljeni šef operacija u Delegaciji EU u Srbiji Nikola Bizel, novinarka Kontrapressa Žarka Radoja, autorka projekta “Sokak” Lola Joksimović i Jovana Vinčić iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Iskustva civilnog društva u radu sa migrantima predstaviće Jelena Ilić (ADRA), Irena Stojanović (PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija), Ana Trifunović iz Beogradskog centra za ljudska prava, Gordan Paunović (Info park), Violeta Marković (JRS – Jezuitski izbeglički servis), a moderator panel diskusije je Aleksandar Obradović (CZKD).

Projekat je finansiran iz MATRA programa ambasade Holandije u Srbiji.

*Foto: Clemence Beugnot

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.