• Search form

29.01.2018 | 11:25

Raspisan i Konkurs za oblast kulturnog nasleđa za 2018.

Raspisan i Konkurs za oblast kulturnog nasleđa za 2018.

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2018. godini.

Pravo učešća imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost.

Takođe, mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

O izboru projekata odlučivaće stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.

Konkurs je otvoren do 1. marta, a detalji i potrebni formulari nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, kao i u rubrici Konkursi portala SEEcult.org

(SEEcult.org)

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.