• Search form

DOŽIVOTNA SLOBODA: Maja Ćirić

/ MOBILNA KNJIŽEV...

DOŽIVOTNA SLOBODA: Maja Ćirić

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti