• Search form

Blogs

Poruke korisnicima SEEcult.org-a

/ seecult.org

Poruke korisnicima SEEcult.org-a

Portal SEEcult.org objavljivaće na svom blogu informacije o načinima na koje ga korisnici mogu koristiti kao platformu za predstavljanje aktivnosti, ideja, projekata, događaja ili objavljivanja drugih relevantnih informacija, komentara i priloga.

Pozivamo i korisnike da otvore svoje blogove.

Korisnici preuzimaju odgovornost za objavljeni sadržaj.

Za dobijanje statusa blogera potrebno je kontaktirati SEEcult.org na adresu blog@seecult.org.

To se odnosi i na registrovane i nove korisnike.

Pages