• Search form

03.01.2009 | 17:23

Umetnička galerija "Nadežda Petrović", Čačak

Cara Dušana 6, 32000 Čačak, Srbija

Tel/Fax: + 381 32 222 375

Galerija Risim: + 381 32 343 071

Površina izložbenog prostora: 292 m2

Direktor: Milica Petronijević

galerija@nadezdapetrovic.rs

http://www.nadezdapetrovic.rs

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.