• Search form

05.02.2018 | 18:57

Konkurs za nagradu Radoslav Putar za 2018.

Institut za savremenu umetnost u Zagrebu raspisao je konkurs za nagradu “Radoslav Putar” za 2018. godinu za likovne umetnike do 40 godina starosti, uključujući godište 1978.

Nagrada se dodeljuje za kvalitet, hrabrost i inovativnost, za umetnička dela realizovana u 2017. i 2018. godini, a podrazumeva rezidencijalni boravak u Residency Unlimited u Njujorku u trajanju od 8 sedmica.

U obzir dolaze dela izvedena u svim medijima likovnih umetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafici, crtežu, instalacijama, fotografiji, videu, novim medijima i performansu. Dela iz područja primenjene umetnosti, dizajna, pozorišta i filma nisu obuhvaćena konkursom.

Umetnici se mogu prijaviti samostalno, a pravo predloga kandidata imaju i institucije i profesionalni radnici u području likovnih umetnosti.

Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov umetnički razvoj i rad moraju biti vezani uz hrvatsku kulturnu scenu.

Konkurs je namenjen umetnicima do 40 godina starosti isključivo pojedinačno. Rezidencijalni program u Njujorku godišnje može primiti samo jednog umetnika iz Hrvatske.

Umetnici koji se prijavljuju moraju biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj, najmanje tri godine. Studenti se ne mogu prijavljivati. Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj, a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tokom nekoliko proteklih godina.

Svi prijavljeni umetnici moraju tečno govoriti engleski jezik kako bi mogli aktivno da učestvuju u rezidencijalnom programu tokom boravka u Njujorku.

Konkurs je otvoren do 11. marta (ožujka) 2018. (poštanski žig).

Prijave treba poslati na adresu: Institut za suvremenu umjetnost, Trg kralja Tomislava 20, HR – 10000 Zagreb (za Nagradu Radoslav Putar 2018.)

Svi prijavljeni kandidati ili predlagači biće u najkraćem roku pisano obavešteni o rezultatima konkursa, a najkasnije do 31. marta 2018.

PRIJAVA MORA SADRŽATI

1. Lične podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internet stranica
2. Profesionalnu biografiju (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i engleskom jeziku.
3. Dokumentaciju o umetničkim delima nastalim 2017. i 2018. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i delima (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mesto izlaganja, itd.) ili skice još nerealizovanih radova.
4. Dokumentacija može sadržati digitalne fotografije, kataloge, skice, video na CD/DVD/USB, uz kvalitetne ispise radova. Digitalne fotografije moraju biti visokog kvaliteta (300dpi, max 3MB).
5. Kratku izjavu umetnika o vlastitom umetničkom radu ili obrazloženje predlagača (maksimalno 1 stranica teksta; na hrvatskom i engleskom jeziku)

Originalni radovi, te nepotpune i zakasnele prijave neće biti razmatrane.

IZBOR

Finalisti (4) će biti odabrani na osnovu predayih prijava, ranijih izložbi na kojima su učestvovali, i predstavljenog potencijala.

Međunarodni stručni žiri odabraće između prispelih prijava četiri finalista koji će se predstaviti na zajedničkoj izložbi u Rijeci, u organizaciji MMSU, u četvrtak, 7. 6. 2018. u 20:00 sati.

Na otvaranju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika nagrade “Radoslav Putar” za 2018. godinu.

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu nagrade “Radoslav Putar” u Institutu za savremenu umetnost.

Tokom februara i marta biće održane radionice sa uputstvima za prijavljivanje na konkurs. Termin će biti naknadno potvrđen.

Kontakt za dodatne informacije: nagrada.putar@institute.hr

Institut za savremenu umetnost organizuje konkurs i dodelu nagrade “Radoslav Putar” u saradnji sa međunarodnom mrežom YVAA (Young Visual Artists Award), Residency Unlimited u Njujorku i fondacijom Trust for Mutual Understanding u Njujorku.

(SEEcult.org)

Zoran Popovic's solo exhibition 'Time Based Works', Artget Gallery, Belgrade Cultural Center, 2007
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.