• Search form

12.02.2018 | 15:05

ApsArt: Izbačeni smo na ulicu

ApsArt: Izbačeni smo na ulicu

ApsArt Centar za pozorišna istraživanja, jedna od najaktivnijih i najpoznatijih umetničkih organizacija u Srbiji u oblasti izvođačkih umetnosti i društveno angažovanog rada, prinuđen je da se iseli iz prostorija Mesne zajednice Studentski grad na Novom Beogradu po nalogu opštinskih vlasti koje su, kako je saopštio, pretvorile komunalni javni prostor u poslovni.

ApsArt je saopštio 12. februara da ga je opštinska vlast na Novom Beogradu isterala iz prostora MZ pod izgovorom uvođenja novog Pravilnika za upravljanje prostorima mesnih zajednica. Prostor MZ je pritom renoviran sredstvima ApsArta, koje je ta organizacija dobila kao nagradu i donaciju Erste fondacije za izuzetne rezultate u radu sa ugroženim grupama, a u saglasnosti i u saradnji sa Opštinom Novi Beograd. ApsArt je renovirao 2011. godine zapuštenu salu MZ Studentski grad (nekadašnji Viktor Bubanj) i od nje napravio komšijsko pozorište tj. ApsArt Pozorište zajednice. U početku su taj prostor, prema istovetnom ugovoru, bez materijalne nadoknade, koristile i umetničke organizacije Scena Carina (do 2015) i Galerija Kontekst.

Kroz Pozorište zajednice ApsArta od 2011. do 2016. godine prošle su hiljade korisnika dramskih razvojnih radionica, među kojima su bili i bivši osuđenici, zavisnici od droga, pacijenti dnevnih bolnica, oboleli od HIV-a, deca sa smetnjama u razvoju, studenti, majke sa bebama i mnogi drugi. Rad sa najosetljivijim grupama u okviru radionica je sastavni deo redovnih projektnih i besplatnih aktivnosti ApsArta, kao i predstave, tribine, obuke, razne stučne prakse za studente, gostovanja stručnjaka i drugi programi te organizacije, pa je ApsArt Pozorište zajednice bilo mesto okupljanja, razmene, podrške i kretivnog rada sa građanjima.

ApsArt Pozorište zajednice - gosti Klovnovi bez granica

“Tokom svih ovih godina, upravljačke figure i figurine u Opštini su se smenjivale, ali nijedna od njih se nije preterano interesovala za rad umetnickih organizacija. Od dolaska Aleksandra Šapića na čelo Opštine, gotovo sva komunikacija sa umetničkim organizacijama biva prekinuta. Za to vreme mi smo radili i slali izveštaje. Prošle godine u martu, zatekli smo na vratima sale u kojoj radimo i koju smo, da ponovimo, od sopstvenih grantova renovirali, rukom ispisan papir – obustavlja se korišćenje prostora do daljnjeg, brave se uskoro menjaju, dok se pitanje mesnih zajednica sa Gradom ne reši’’. Od tog trenutka počinje kafkijanska igranka u kojoj ApsArt dobija instrukciju od nadležne činovnice u Opštini: ‘Vršite sad vi pritisak na Grad, jer Opština ima lošu komunikaciju sa Gradom. Jasno je bilo da je ovim zatvaranjem mesnih zajednica za građansko korišćenje, Opština očekivala da nevladin sektor izvrši ‘pritisak’ na Grad kako bi se vratili prostori mesnih zajednica na upravljanje Opštini”, naveo je ApsArt u saopštenju.

U međuvremenu, odnosno tokom desetomesečnog perioda, ApsArtu je, kako je naveo, telefonskim putem obećavano: “Ništa ne brinite, sve će se rešiti kad Grad vrati prostore na upravljanje Opštini”.

ApsArt Pozorište zajednice - radionice za decu

Prema navodima ApsArta, nakon što je Grad Beograd, Odlukom od 6. juna 2017. godine, prostore svih MZ na opštini Novi Beograd vratio na upravljanje Opštini, na prvom sastanku sa predstavnicima opštinskih vlasti početkom 2018. godine predstavnicima te organizacije je “ljubazno” objašnjeno da ima pravo da svoje pozorište koristi (bez nadoknade) dva sata mesečno, a da ostalo vreme mora da plaća tržišnu cenu od 1.500 dinara po satu.

“Načelnica Olivera Višnjić je na naše napomene o značaju ApsArta, o aktivnostima koje sprovodimo, ističući njihov humanitarni i neprofitni karakter, objasnila da Opština već ima ‘Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom’ i da im naše aktivnosti ‘nisu potrebne’. Samo neverovatno neznanje, neinformisanost i zagnjurenost u politički i lični interes može da formira ovakav stav. Zaboravila je pritom da napomene da su aktivnosti tog tzv. centra, inače osnovanog prošle godine, velikim delom na nivou foto razglednica i ad hoc jednokratnih događaja i da ceo taj ‘poduhvat’ služi isključivo u svrhe političkog marketinga Aleksandra Šapića koji već niz godina na teritoriji opštine isključivo deluje po principu ‘mi vama damo besplatne aktivnosti  - a vi nama glasove’”, naveo je ApsArt.

“Opština Novi Beograd je nas i sva druga udruženja građana koja su koristila prostorije mesnih zajednica - izbacila iz prostora, ali nas je iskoristila da ‘izvršimo pritisak’ na Grad, te kad su im prostori MZ-a vraćeni na upravljanje stavili su ih u upotrebu po tržišnoj ceni! Kada napravite računicu, biće vam jasno da bi mesečno korišćenje prostora MZ u punom kapacitetu 12h/30 dana iznosio 4.500 EUR, što je rekordan iznos za zakup nekog prostora u Beogradu, i to ne poslovnog prostora, već komunalnog prostora koji treba da bude u službi građana i lokalne zajednice.  Da li je moguće da u demokratiji moramo da budemo na vlasti da bismo bili u svojim zajednicama aktivni na bilo koji način i da li čak i okupljanja u javnim prostorima treba da nam kreira vlast?”, naveo je ApsArt, podsećajući da je namena tih prostora za građansko samoorganizovanje u demokratiji.

ApsArt Pozorište zajednice - obuka

Nakon što je i fizički izašao iz prostora MZ, ApsArt je najavio da će svakako tražiti neko drugo rešenje za svoje aktivnosti i postojanje, ali da ne želi da ćuti, jer je njegov slučaj “deo pitanja koji se odnosi na javne prostore grada Beograda i njihovu (zlo)upotrebu”.

Izvršna direktorka ApsArta, rediteljka Aleksandra Jelić, ocenila je i da Novi Beograd “sve više postaje feud jednog gazde koji posluje po partijsko-familijarnom principu gradeći veliko Potemkinovo selo", u kojem nema mesta ni za šta što nije deo njegove agende. “A za pozorište, nema veze... biće neki novi tržni centar pa će građani imati gde da se okupe i ogreju duše”, navela je u Aleksandra Jelić.

(SEEcult.org)

Zoran Popovic's solo exhibition 'Time Based Works', Artget Gallery, Belgrade Cultural Center, 2007
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.