• Search form

23.10.2017 | 17:56

Fotografsko nasleđe u savremenoj kulturi i umetnosti

Fotografsko nasleđe u savremenoj kulturi i umetnosti

Stručni skup “Aktuelizacija fotografskog nasleđa u savremenoj kulturi i umetnosti” biće održan  25. oktobra u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, u organizaciji Centra za fotografiju, a posvećen je obeležavanju 200-godišnjice rođenja Anastasa Jovanovića i značaju njegovog fotografskog rada u okviru modernizacijskih tokova formiranja srpskog društva tokom 19. veka.

Program stručnog skupa uklјučuje kratka predavanja o fotografskim dostignućima Anastasa Jovanovića (1817-1899) i Jeremije Stanojevića (1881-1950), prezentaciju o značaju fotografskog nasleđa u okviru savremene umetničke prakse i završnu diskusiju o vrednovanju tog nasleđa u kontekstu savremene kulture u Srbiji.

Među učesnicima su najavljeni Danijela Vanušić (Muzej grada Beograda), Angelina Banković (Muzej grada Beograda), Ana Bogdanović (Filozofski fakultet u Beogradu) i Ivan Petrović i Mihailo Vasilјević iz Centra za fotografiju.

Izbor iz jedinstvene arhive topografskih fotografija Beograda koje je snimio pukovnik Jeremija Stanojević tokom 30-ih godina 20. veka biće razmatran u kontekstu pogleda na savremene tokove urbanizacijskih i kulturnih promena grada.

Program je podržan od Ministarstva kulture i informisanja Srbije.

*Foto: Jeremija Stanojević, Zeleni venac, oko 1932, Muzej grada Beograda

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.