• Search form

25.08.2017 | 12:42

Noviteti nauke o svetlosti

Noviteti nauke o svetlosti

Međunarodna naučna konferencija “Fotonika 2017”, koja okuplja naučnike i privrednike koji rade u jednoj od tržišno najinteresantnijih oblasti fizike, biće održana od 28. avgusta do 1. septembra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu, u organizaciji Instituta za fiziku, SANU i Optičkog društva Srbije.

Najnovija istraživanja u oblasti fotonike biće predstavljena kroz 20 predavanja i devet izveštaja o ranim fazama istraživanja, a učestvovaće i predstavnici kompanija koji će takođe predstaviti nove trendove. Ukupno će, kako je najavio Centar za promociju nauke, biti predstavljena 174 nova rezultata u oblasti fotonike kao što su: biofotonika, optički materijali, laserska spektroskopija i metrologija, ultrabrzi optički fenomen, optički metamaterijali i druge.

U širem smislu, fotonika je nauka o svetlosti, ali ona se naziva i naukom 21. veka, jer predstavlja jednu od tržišno najinteresantnijih oblasti fizike koja veliku primenu nalazi u savremenim telekomunikacijama.

Cilj šeste međunarodne konferencije o fotonici jeste da bude prilika za obrazovanje mladih naučnika, razmenu znanja i ideja, kao i da pospeši saradnju istraživanja i industrije okrenuteka visokim tehnologijama koje su u dodiru sa tom oblašću.

Upravo kao odgovor na ekspanziju fotonike, 2007. godine u Beogradu je održana prva konferencija Fotonika, koja se od tada održava svake dve godine.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.