• Search form

21.05.2018 | 17:01

Podrška borbi slovenačke nezavisne scene za kulturu

Podrška borbi slovenačke nezavisne scene za kulturu

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije izrazila je podršku kampanji  “Vreme je za kulturu (#časzakulturo) slovenačke nezavisne scene okupljene u mrežu Asociacija, kojom se Vlada Slovenije upozorava na teško stanje u kulturi i zahtevaju bolji uslova rada.

Podržavajući zahteve slovenačkih kolega i izražavajući razumevanje za njihove probleme, Asocijacija NKSS navela je u saopštenju da se i sama nalazi u strukturno sličnom, a praktično još težem položaju. Stoga podržava borbu da kulturi pripadne mesto koje zaslužuje i da se glas struke čuje i uvažava.

Društvo Asociacija, koje okuplja aktere civilnog sektora i samostalne umetnike, traži da se zaustavi marginalizovanje kulture i postepeno uništavanje sektora koji je od vitalnog značaja za društvo. Kako navode, važnost Ministarstva kulture treba da ima svoje simboličko mesto, ali i izvršnu moć kako bi se stanje u kulturi poboljšalo.

U cilju održivog razvoja oblasti kulture zatraženo je i povećanje budžeta za kulturu 2019. godine na nivo iz 2009. godine, kada je za kulturu izdvojeno 2% BDP-a. Takođe, zatraženo je da se svake godine budžet za kulturu povećava za 5% (odnosno 0,1% BDP-a) kako bi se kontinuirano ulagalo u razvoj i programe u kulturi.

Od Vlade je zatraženo i da na čelu Ministarstva kulture bude osoba iz struke kako bi se odluke o kulturnoj politici donosile ZA, a ne PROTIV kulture.

Od buduće Vlade očekuje se da bude posvećena ispunjavanju iznetih zahteva.

Slovenačka nezavisna kulturna scena zatražila je i nov model kulturne politike, odnosno usvajanje novog Nacionalnog programa za kulturu u prve dve godine Vlade, te novo zakonodavstvo koje bi regulisalo sva goruća pitanja u oblasti kulture. Nov strateški dokument, kako očekuju predstavnici kulturne scene, morao bi da bude napisan uz saglasnost i u dijalogu sa stručnom javnošću.

Asociacija je pozvala, inače, i institucije kulture, udruženja i celokupnu javnost da potpišu onlajn peticiju i podrže zahteve za dostojanstvene uslove rada i razvoja kulture slanjem pisma podrške na info@asociacija.si.

(SEEecult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.