• Search form

07.02.2016 | 22:31

Proba fokus

Proba fokus

Izložba Šok zadruge “Perspektive 14”, koja sadrži odabrane radove studenata beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti i novosadske Akademije umetnosti, biće otvorena 16. februara u Magacinu u Kraljevića Marka u Beogradu, a ovoga puta je u znaku prosleđivanja nagrade, budući da će Šok zadruga zbog nedostatka finansijskih sredstava ustupiti najperspektivnijem studentu novčani deo nagrade koju je dobila na 19. Prolećnom analu u Čačku “Proleće. Umetnost i društvo”.

Novosadska publika imala je već priliku da vidi radove autora odabranih za “Perspektive 14” (Slavica Obradović, Jelena Mijić, Aleksandar Krnić, Dušan Marino, Samra Šabanović i Sanja Stojilković) na izložbi koja je održana krajem decembra 2015. u Šok zadruzi. Reč je o radovima odabranim sa godišnjih studentskih izložbi u Beogradu i Novom Sadu.

Za “Perspektive 14” uvedeno je nekoliko izmena, nakon prethodne izložbe u tom dugogodišnjem projektu Šok zadruge, koja je 2014. održana u koferima - zbog materijalne oskudice u kojoj se našla Šok zadruga. Koferi su bili odluka i odgovor kolektivnog rada i praktični istup naspram uticaja i promena kulturnih politika, te stava da se “Perspektive”, kao vid podrške mlađim umetnicima, moraju nastaviti uz izmenjeni izlagački oblik i koncepciju radi repozicioniranja i preispitivanja sistema vrednovanja kako institucija, tako i samih izlagačkih praksi i učesnika,

Ovoga puta nove perspektivne birali su prethodni perspektivni (Vuk Vučković, Vendel Vaštag, Gojko Dutina, Milan Nešić, Nora Mesaroš, Jasna Damnjanović i Slobodan Stošić). Za razliku od ranijih godina, izbor se nije bazirao na selekciji po departmanima fakulteta, već isključivo na izloženim radovima i uvidu u dosadašnji rad odabranih pojedinaca zastupljenih na izložbama završnih godina novosadske Akademije umetnosti i beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti.

Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću