• Search form

03.01.2018 | 13:41

Raspisan Konkurs za digitalizaciju u kulturi za 2018.

Raspisan Konkurs za digitalizaciju u kulturi za 2018.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2018. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi do 2. februara 2018, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto najkasnije do 3. aprila 2018, saopštilo je 3. januara Ministarstvo kulture, koje che rezultate Konkursa objaviti i na svom sajtu.

Prijave se dostavljaju u četiri primerka poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini i obavezno elektronskim putem na imejl adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu, kao i detalji konkursa nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, kao i u rubrici Konkursi portala SEEcult.org

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.