• Search form

06.04.2018 | 23:28

Šta je Evropa nama, i šta smo mi Evropi

Šta je Evropa nama, i šta smo mi Evropi

Debata “Šta je Evropa nama, i šta smo mi Evropi – Stabilnost na račun slobode i kritičkog mišljenja” biće održana 10. aprila u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, uz učešće predstavnika umetničke i akademske zajednice, novinara i aktivista.

Sa dugom i ozbiljnom istorijom akademskog, javnog i kulturnog mnjenja o vrednostima Evrope, njenim izvorima u prosvetiteljstvu i disenzusu, kritičkom mišljenju i sumnji, CZKD će okupiti sociologe, medije, mislioce u kulturi i civilno društvo u Srbiji, kako bi razotkrio posledice tako izabrane komunikacije o vrednostima EU, redukovane na “stabilnost” i njen doprions budućoj konfuziji u razumevanju Evrope kao horizonta slobode.

Povod za razgovor je raširena teza da propisani EU prioritet za “stabilnost” regiona bivše Jugoslavije drži kritičku javnost kao taoca i sprečava i razara demokratske institucije i slobode.

Kao učesnici su najavljeni: Ivan Medenica, Daša Duhaček, Igor Štiks, Tamara Skrozza, Dobrica Veselinović, Marijana Cvetković, Miloš Ćirić i Borka Pavićević, te Dejan Anastasijević u ulozi moderatora.

“Ako pristupimo Evropi kao instituciji, ‘čije se osnove ne nalaze ni u transcendentalnom odnosu niti u nekom večnom prirodnom pravu, već čisto u delima onih ljudskih bića koja zajedno primenjuju svoju raznolikost na njenu izgradnju’, (prema Etjenu Balibaru), ljudi sa periferije vide ovu instituciju kao horizont drugačije budućnosti”, podseća CZKD, jedan od partnera projekta “Trans-evropske debate o Evropskom parlamentu” (TEDEP) koji realizuje Red House. Partneri su i organizacija mladih Bulgaria Debate Association, debatna mreža European Time to Talk i belgijska debatna organizacija Deburen.

Debate u okviru tog projekta, koji se sprovodi uz podršku Evropskog parlamenta, biće vođene u Briselu, Sofiji i Beogradu o važnim EU temama u različitim kontekstima, uključujući i širok spektar perspektiva – od regionalnih omladinskih debata do onih nacionalnih i trans-evropskih.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.