• Search form

07.03.2018 | 13:07

Strašne žene, prva društvena igra o doprinosu žena društvu

Strašne žene, prva društvena igra o doprinosu žena društvu

Udruženje K-zona u Hrvatskoj, izdavač portala VoxFeminae.net i organizator festivala Vox Feminae, pokrenulo je povodom Dana žena, 8. marta, prvu hrvatsku društvenu igru koja slavi doprinos žena društvu “Strašne žene”.

Igru koju je osmislila K-zona moguće je nabaviti putem crowdfunding kampanje kojom se osigurava štampanje njenih prvih hiljadu primeraka. Da je interesovanje veliko – govori podatak da je već u prva dva dana prikupljeno oko 40% od ukupnog potrebnog iznosa.

Igra “Strašne žene” upoznaje igrače i igračice sa ženama koje su dale izuzetan doprinos u područjima kulture, politike, nauke, ljudskih prava i umetnosti, među kojima su i Nada Dimić i Marija Jurić Zagorka iz Hrvatske.

Igra “Strašne žene” na zabavan način teme rodne ravnopravnosti “spušta” sa nivoa političkih floskula u svakodnevni život. Tako ženama, devojkama i devojčicama čini vidljivima postignuća žena koje mogu biti inspiracija u njihovom poslovnom životu, kao i pri izboru zanimanja i školovanja.

“Kao što dečaci u medijima i u širem javnom prostoru, filmovima i knjigama imaju sveprisutne muške uzore, nužno je da i devojčice u svom odrastanju imaju vidljive istaknute žene koje ih mogu inspirisati. Svaki put kad devojčica uzme slikovnicu ili knjigu u kojoj nema bitnih ženskih likova, dobija suptilnu poruku da su žene, pa tako i ona - manje bitne i manje važne”, izjavila je izvršna direktorka K-zone Gabrijela Ivanov.

Karte iz društvene igre Strašne žene

Igra je realizovana u saradnji sa osam domaćih ilustratorki (Sanja Stojković, Rina Barbarić, Tea Šokac, Željka Tkalčec, Ana Kovačić, Ivana Štrukelj, Branka Hollingsworth i Nataša Rašović), koje su ilustrovale portrete “Strašnih žena” na kartama, te sa piscem i programerom Želimirom Perišem.

Pravila igre su vrlo jednostavna, pa “Strašne žene” mogu da igraju i najmlađi - od pet godina nadalje, a zbog edukativne komponente pogodna je i za korišćenje u nastavi ili na radionicama.

K-zona već 12 godina učestvuje u promovisanju ideja i postignuća pojedinki, pojedinaca i inicijativa u oblasti rodne ravnopravnosti, društvene pravednosti i nezavisne kulture. Igra je dobila ime upravo po jednoj od najčitanijih sekcija na portalu VoxFeminae.net - Strašne žene, koja sadrži biografske tekstove o ženama koje su svojim postignućima dale važan doprinos društvu.

“Ova društvena igra prvi je proizvod budućeg društvenog preduzeća koje će u saradnji s umetnicama, aktivistkinjama, teoretičarkama i naučnicama, kao i inicijativama iz celog sveta, razvijati nove proizvode koje osvešćuju društvo o rodnoj ravnopravnosti, istovremeno podstičući preduzetništvo i kulturno-umetničku produkciju žena”, izjavila je Gabrijela Ivanov.

Umesto cveća, ove godine poklonite za Dan žena “Strašne žene”.

Primerak te zabavne i edukativne igre, koja je trenutno dostupna jedino putem crowdfunding kampanje na platformi Indiegogo, moguće je nabaviti do 26. marta.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.