• Search form

12.04.2017 | 14:59

Ustanove kulture postaju deo Akademske mreže

Ustanove kulture postaju deo Akademske mreže

Ustanove kulture u Srbiji postaju deo Akademske mreže Republike Srbije – AMRES, što će im omogućiti stabilnu internet vezu i korišćenje međunarodnih usluga povezivanja.

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Novica Antić potpisali su 12. aprila Sporazum o osnivanju Zajedničkog tela za realizaciju aktivnosti na povezivanju ustanova kulture na infrastrukturu Javne informaciono-komunikacione ustanove AMRES.

Na osnovu tog sporazuma, biće povezano 19 klјučnih ustanova kulture Srbije na Akademsku mrežu, a u planu su 42, saopštilo je Ministarstvo kulture.

“Nacionalni muzeji, arhivi, zavodi, instituti, Narodno pozorište, Beogradska filharmonija, dobiće stabilnu internet vezu i postaće deo evropske i svetske akademske mreže, sa mogućnošću korišćenja međunarodnih usluga povezivanja, digitalne promocije kulturnog blaga i savremenog stvaralaštva Srbije, razmene iskustava, informacija i edukacije”, istakla je Tatjana Matić, napominjući da je to samo početak saradnje u jačanju informaciono-komunikacione infrastrukture ustanova kulture.

Novica Antić zahvalio je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija na “prepoznavanju važnosti zajedničkih projekata na unapređenju razvoja infrastrukture i usluga namenjenih otvorenom pristupu digitalizovanoj građi srpskog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u ustanovama kulture”.

“U ovom trenutku potpisujemo sporazum za 19 ustanova kulture od 42 koliko je u perspektivi”, dodao je Antić.

Antić je istakao da je to početak međuresorske saradnje na jačanju kapaciteta ustanova kulture budući da se planiraju i drugi infrastrukturni projekti.

Zajedničko telo koje će biti formirano na osnovu Sporazuma činiće predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstva kulture i informisanja i Akademske mreže Srbije.

AMRES je osnovala Vlada Srbije radi izgradnje, razvoja i upravlјanja nacionalnom obrazovnom i naučno-istraživačkom računarskom mrežom, koja obrazovnim i naučno-istraživačkim organizacijama i drugim korisnicima obezbeđuje pristup i korišćenje interneta i informatičkih servisa u zemlјi, kao i veze sa nacionalnim i internacionalnim mrežama.

Hronologija razvoja AMRES počela je 90-ih godina akademskim umrežavanjem nekoliko većih fakulteta, što je rezultiralo stvaranjem mreže koja danas broji više od 300 povezanih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija sa više od 150.000 krajnjih korisnika.

AMRES infrastruktura obuhvata naučno-istraživačku i obrazovnu računarsku mrežu Srbije u funkcionalnom i tehničkom smislu, spolјne veze koje je povezuju sa okruženjem (Internet, GÉANT, ostali provajderi itd.) i serversko-računarsku infrastrukturu. Institucije koje su AMRES korisnici su povezane na mrežu optičkim vezama kapaciteta 1Gb. Kičma AMRES mreže realizovana je optičkim vezama kapaciteta 1Gb i 10Gb kojima je povezano 50 gradova u Srbiji. Kroz povezivanje na evropsku naučno-istraživačku i obrazovnu mrežu GÉANT, AMRES obezbeđuje dva internet linka - primarni kapaciteta 10Gb i sekundarni kapaciteta 1Gb.

AMRES korisnicima nudi i brojne IT usluge namenjene naučno-istraživačkoj zajednici, poput usluga koje omogućavaju saradnju, besplatni bežični pristup na brojnim lokacijama u Srbiji.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.