• Search form

06.08.2018 | 13:12

The West Island

The West Island

Beogradska umetnica Lidija Delić, aktivna i kao članica Umetničkog prostora U10, predstavlja se od 9. do 18. avgusta u Galeriji Doma omladine Beograda izložbom “The West Island” koja obuhvata radove nastale tokom i nakon njenog rezidencijalnog boravka na Islandu u septembru 2017. godine.

Dva video rada, koji čine okosnicu postavke, snimana su na istoj geografskoj lokaciji, pri čemu je na jednom prikazan pogled koji se pruža ka istoku, a drugi predstavlja pogled ka zapadu. Na izložbi u Galeriji DOB-a postavljeni tako da zadržavaju svoju poziciju iz prirode, čime autorka prenosi predeo koji je lično doživela u izložbeni prostor.

Način postavljanja radova je u umetničkoj praksi Lidije Delić od suštinske važnosti za njihovo konceptualno zaokruživanje. Kao i u ranijim postavkama, radovi su dovršeni tek činom smeštanja u prostor i postizanjem specifičnih odnosa među njima, navela je Sanda Kalebić povodom izložbe u Galeriji DOB-a.

Súgandisey Island Lighthouse” je okrenut tako da, kao i u prirodi, svojim svetlosnim i zvučnim signalima omogućava plovidbu broda na The West Islandu. Lidija galerijski prostor transformiše tako da stvara totalni ambijent, pa publika taj islandski predeo doživljava kroz hladnu plavu svetlost koja se prekida samo u određenim intervalima, pulsirajući zvuk i temperaturu prostorije.

Súgandisey Island Lighthouse, 2018, video, 1,5'. still from the video

Sama forma videa iziskuje pogled produženog trajanja. S jedne strane, svetlost koja se u jednakim intervalima smenjuje i ceo ambijent naizmenično obasjava različitim bojama, kao i prateći sveprisutni repetitivni zvuk signalnog uređaja sa svetionika, a sa druge brod koji usporeno uplovljava u luku, publiku dodatno uvlači i stvara omamljujuću, gotovo hipnotišuću atmosferu. Jednaki vremenski intervali u kojima se emituju zvuk i svetlost, kao i natpis koji se po istom obrascu smenjuje u drugoj prostoriji, stvaraju periodično kretanje koje se doživljava kao ritam izložbe. U tom ritmu, naglasak je na intervalu, koji predstavlja vreme između dva zvuka tj. svetla, što govori da je akcenat upravo na razmaku tj. praznini. Cela postavka tako izgleda kao da nestaje i ponovo se pojavljuje svake tri sekunde.

Ti pejzaži, kako napominje Sanda Kalebić, samo naizgled donose atmosferu sa konkretne geografske tačke, a publici zapravo prenose autorkina iskustva i osećanja, koja se nalaze na granici realnog i imaginarnog. Islandski morski predeo je poslužio kao polazišna tačka za umetničko istraživanje koje kao cilj ima prenošenje njenih unutrašnjih procesa u prostor galerije i stvaranje atmosfere izmeštene stvarnosti, koja ima sposobnost da publiku smesti u središte odnosa koji čine ambijent postavke i time ih transponuje u drugu realnost.

Lidija Delić je doktorirala na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2015. godine. Od 2012. godine aktivno radi kao članica i organizatorka Umetničkog prostora U10. Dobitnica je nagrade za crtež aukcijske kuće Gioielli di Carta iz Rima (2010), a bila je u finalu nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2017. godinu.

Izlagala je na više grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, uključujući samostalnu Sunset Journeys (Circuloquadro, Milano 2017) i grupne, sa Umetničkim kolektivom U 10, Parallel Vienna (Alte Post, Beč 2015) i LISTE Art Fair u Bazelu (2015).

Lidija Delić predstavljala je Srbiju na 18. Međunarodnom bijenalu mladih umetnika Evrope i Mediterana (BJCEM) 2017. u Tirani.

Njen rad se nalazi u kolekciji ING banke u Amsterdamu.

Izložbu “The West Island” organizuje ProArtOrg, u saradnji sa DOB-om, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Srbije.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.