• Search form

07.02.2018 | 14:15

Za nastavak obnove Hilandara 80 miliona dinara

Za nastavak obnove Hilandara 80 miliona dinara

Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo je za obnovu manastira Hilandar u 2018. godini 80 miliona dinara, što je za deset miliona više nego prethodne godine, a planiran  je nastavak radova na obnovi Belog konaka i rekonstrukcija Trpezarije sa kuhinjom i Dohije i Igumenarije sa paraklisom.

Kako je saopšteno posle sednice Komisije za Hilandar, održane 7. februara u Ministarstvu kulture i informisanja, konstatovano je da obnova, sanacija i konstruktivno ojačanje objekta Trpezarije sa kuhinjom i drugim povezanim prostorijama, uz maksimalno očuvanje i konzervaciju sačuvanih arhitektonskih i drugih elemenata na objektu, odnosno rekonstrukcijom nedostajućih, predstavlja izuzetno složen, ali i sveobuhvatan poduhvat.

Ustanovljeno je da će slikarsko-konzervatorskim radovima moći da se pristupi nakon završetka arhitektonskih radova na Trpezariji.

Na senici je usvojen izveštaj o izvršenim radovima u 2017. godini i plan rada za 2018. godinu.

Pored ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića kao predsedavajućeg, sednici su prisustvovali i članovi Komisije: pomoćnica ministra za kulturno nasleđe i zamenica predsednika Danijela Vanušić, prof. dr Vladeta Janković, Dimitrije Stefanović - SANU, prof. dr Zoran Rakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin Zoran Vapa, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandara Milivoj Ranđić, Vladimir Trijić iz Narodne biblioteke Srbije, arhitekte prof. dr Mirko Kovačević i Dragoljub Todorović, slikar Vladimir Bulajić - Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, te docent na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu Svetislav Nikolić.

(SEEcult.org)

ALL YOU NEED IS SOMEONE LIKE ME....
Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.