• Search form

09.01.2009 | 17:17

MGLC, Ljubljana

MGLC, Ljubljana

Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
Grad Tivoli, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 2413 800
Fax: +386 1 2413 821
lili.sturm@mglc-lj.si
http://www.mglc-lj.si

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.