• Search form

11.01.2018 | 18:45

Konkurs Beogradskog meseca fotografije - Novi talenti

Beogradski mesec fotografije, koji će biti održan treći put u aprilu 2018. godine na više lokacija u Beogradu, objavio je konkurs za nove talente, na koji se mogu prijaviti amateri ili profesionalci iz svih zemalja, rođeni posle 31. decembra 1992. godine.

Fotografije koje autori šalju na konkurs mogu biti na fotografskom papiru ili u digitalnoj formi.

Učesnik/ica konkursa potpisuje radove punim imenom i prezimenom (pseudonimi nisu dozvoljeni). Učesnik/ica daje dozvolu organizatorima i sponzorima Beogradskog meseca fotografije da njihove radove – bez naknade – mogu da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru festivala, kao i da njihove fotografije u niskoj rezoluciji objave na internetu.

Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava.

Dozvoljeno je da autor/ka fotografija svoje radove doteruje elektronski ili na neki drugi način.

Tema je slobodna.

Nema kotizacije za učešće.

Konkurs je otvoren do 28. januara 2018.

Obaveštenje o izboru učesnika putem elektronske pošte najavljeno je za 28. februar. Rezultati će biti objavljeni na sajtu Beogradskog meseca fotografije belgradephotomonth.org

Predaja radova

Radove treba poslati elektronskim putem na adresu: newtalents2018@belgradephotomonth.org

Autori mogu da konkurišu sa crno-belim fotografijama i/ili fotografijama u boji.

Učesnik/ica na konkursu može da pošalje najmanje 8, a najviše 15 fotografija.

Dimenzija digitalnog zapisa fotografije ne sme biti veća od 1920 pixela (duža strana), rezolucija – 72dpi, a format – jpg u maksimalnom kvalitetu kompresije.

Projekat kojim se autor/ka prijavljuje na konkurs mora imati naziv. Svaka fotografija mora nositi naziv projekta i biti numerisana prema redosledu po kojem će se gledati.

Uz fotografije je potrebno poslati kratku biografiju (uključujući datum rođenja), opis projekta koji ne sadrži više od 3.000 znakova i izjavu autora/ke na engleskom jeziku da prihvata uslove konkursa.

Nije dozvoljeno konkurisati istim projektima koji su korišćeni prethodnih godina.

Dodatne informacije o učestvovanju u konkursu moguće je dobiti putem elektronske pošte: info@belgradephotomonth.org ili pozivom na telefon: +381638006371

Od finalista će se tražiti da pošalju fotografije u visokoj rezoluciji najkasnije tri dana od dana nominacije. Ako fajlovi ne stignu do tog datuma, organizator neće snositi odgovornost zbog toga što fotografije za izložbu nisu štampane.

Žiri čine: Thomas Licek – generalni sekretar Asocijacije Evropski mesec fotografije (European Month Of Photography - EMoP), direktor Festivala Eyes On; Mia David – arhitekta i docentkinja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; Sophia Greiff – Fotodoks, asistentkinja na Univerzitetu primenjenih nauka i umetnosti; Dragan Pavlović – fotograf i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i Vicenç Boned i Lloveras – direktor projekta Tagomoago Collectors.

Kriterijumi prema kojima će se vršiti izbor fotografija su pre svega: kreativnost, originalnost i tehnički kvalitet predatog materijala.

Članovima žirija nije dozvoljeno učešće na konkursu.

Nagrade

Organizator će odabrati tri najbolja projekta, od kojih je jedan pobednički, a ostali zauzimaju drugo i treće mesto. Sva tri projekta biće odštampana ljubaznošću Nikona i nagrađena diplomom, dok će izložba “Novi talenti 2018” biti deo Beogradskog meseca fotografije.

Autorska prava i upotreba fotografija

U slučaju kršenja autorskih prava, organizator će preduzeti neophodne zakonske mere.

Svi učesnici konkursa prihvataju da organizatori i generalni sponzori mogu koristiti dostavljene fotografije za potrebe marketinga i u promotivne svrhe uključujući i najave u medijima (štampa, TV, internet), kao i da poslate fotografije mogu biti izložene na izložbi “Mladi talenti 2017”, koja je planirana u okviru Beogradskog meseca fotografije.

Sve nominovane i pobedničke fotografije će biti deo kolekcije Beogradskog meseca fotografije. Organizatori se obavezuju da će kolekciju fotografija pristiglih na konkurs koristiti u skladu sa utvrđenim pravilima struke i principima, a isključivo za promociju festivala i sâmih autora.

Organizator može da odbaci prijavu u slučaju da ne ispunjava uslove konkursa u pogledu godina ili u slučaju da je na fotografijama prikazano nešto što se kosi sa važećim zakonskim propisima Srbije.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.