• Search form

18.10.2017 | 13:48

Konkurs DKSG-a za izlaganje u 2018.

Dom kulture Studentski grad (DKSG) raspisao je konkurs za izlaganje u 2018. godini za oba galerijska prostora - Galeriji i Velikoj galeriji.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2017. godine.
 
Na konkurs je potrebno poslati:
- opis predloga projekta (do 3000 karaktera sa razmacima)
- vizuelnu prezentaciju projekta ( do 10 fotografija)
- tehničku specifikaciju projekta
- biografiju
- kontakt podatke, obavezno važeću e-mail adresu
 
Prijave treba poslati na elektronsku adresu: galerija@dksg.rs ili poštom na adresu: (za konkurs – Galerije), Dom kulture Studentski grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd.
 
Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon roka neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 
Prijave razmatra i odluku o izlaganju donosi savet Galerija DKSG: Marko Lađušić (vanredni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić (docent FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kragujevac), Maja Stanković (docent, FMK, Beograd), Maida Gruden (urednik likovnog programa DKSG).
 
Savet Galerija DKSG će uzeti u razmatranje projekte koji do sada nisu bili realizovani.
 
Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu www.dksg.rs najkasnije do 30. novembra 2017. godine.

O odluci saveta Galerija DKSG učesnici konkursa će biti obavešteni e-mejlom.
 
Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti urednici likovnog programa Doma kulture Studentski grad Maidi Gruden na mejl adresu: maida.gruden@dksg.rs
 
Tlocrti: Galerija i Velika galerija
 
(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.