• Search form

08.02.2018 | 22:15

Konkurs za nagradu Zvono 2018.

Udruženje za istraživanje, dokumentovanje i prezentovanje umetnosti SKLOP objavilo je konkurs za nagradu Zvono 2018 za mlade vizuelne umetnike/ce iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti koji se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup.

Nagrada Zvono sastoji se od dvomesečne umetničke rezidencije u Residency Unlimited u Njujorku i od samostalne izložbe po povratku iz SAD.

Rok za prijavljivanje je 30. april 2018.

Nagradu Zvono osnovao je 2006. godine Centar za savremenu umetnost Sarajevo - SCCA Sarajevo, a od 2017. godine novi oficijelni partner za organizaciju nagrade Zvono u BiH je Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP.

SKLOP realizuje dodelu nagrade u saradnji sa Residency Unlimited i The Trust for Mutual Understand iz Njujorka.

Cilj nagrade Zvono je da pruži podršku mladim stvaraocima i olakša im dalju delatnost, smeštajući ih sa položaja marginalne prema središnjoj ulozi u društvu putem stvaranja pozitivnog konteksta za mlado stvaralaštvo, kreativnost i inovativnost, sa kojima bi društvo moglo i trebalo da se identifikuje.

Nagrada Zvono deo je mreže YVVA - The Young Visual Artist Award, čije članove čini ukupno 12 zemalja Jugoistočne Evrope. Nagrada je zamišljena kao novo i prestižno mesto okupljanja najkreativnijih snaga savremene umetničke scene, lokalno, gde se nagrada održava, ali i internacionalno među državama YVVA mreže.

Detaljne informacije o nagradi Zvono, načinu prijavljivanja i kvalifikovanosti umetnici mogu naći na sajtu Udruženja SKLOP sklop.org

Udruženje SKLOP dodatno organizuje tokom februara informativne događaje o nagradi u Banjaluci, Sarajevu, Širokom Brijegu i Trebinju, a datume će objaviti na svom sajtu.

Projekat podržava Vlada Švajcarske.

Finalisti nagrade Zvono 2016 (s desna na levo: Nina Komel, Enes Žuljević, Jelena Fužinato, Alma Gačanin)

Nina Komel, Uslovna sloboda (Ja sam kao slobodan), 2016; dobitnica nagrade Zvono 2016.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.