• Search form

26.07.2018 | 22:09

Poziv za prijavu radova za Alternative film/video 2018.

Festival novog filma i videa Alternative film/video, koji će biti održan od 12. do 16. decembra 2018. u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, poziva međunarodne, regionalne i domaće umetnike/ce da prijave filmske i video radove na temu KOLEKTIVizam.

Selekciona komisija, u skladu sa koncepcijom Festivala, vrši izbor filmova i video radova koji će biti prikazani u okviru glavnog takmičarskog i ostalih pratećih programa.

Žiri Festivala ustanovljuje Listu značajnih ostvarenja (maksimalno pet), čiji će autori imati priliku da dobiju rezidencijalni boravak u Akademskom filmskom centru DKSG-a 2019. godine.

Otvaranje Festivala je praćeno obimnim petodnevnim festivalskim programom, audio-vizuelnim performansima i multimedijalnim izložbama, autorskim prezentacijama, razgovorima sa umetnicima, radionicama i okruglim stolovima.

Rok za prijavljivanje je 15. avgust 2018.

TEMA

Kolektiv (lat. collectivum) je zbirna imenica koja u formi jednine označava mnoštvo individualnosti, odnosno, skup ljudi povezanih zajedničkim radom i interesima. Kolektivna nastojanja u doba modernizma u formi kolektivizacije umetničkih uloga, funkcija i ličnosti bila su prvi pravi pokušaj da se razvije održiva alternativa potrošačkom društvenom životu. Ti kolektivni glasovi i govor u ime nacije, klase ili čovečanstva imali su jedan cilj - uobličiti neku vrstu grupnog postojanja i izbrisati međe između subjekta i subjektivnosti, umanjiti ulogu individualnog autora i istaći sinergiju ukupnosti svih sastavnih delova. Od umetničkih grupa preko kino-klubova do neoavangardnih pokreta, kolektivizam posle Drugog svetskog rata obeležava pomak u praksi umetnika s usmerenosti na umetnost kao institucije ka aktivnom uplitanju u oblast masovne kulture. Ideal kolektivizma više nije bio da se ostvari u društvenom planu već u okviru kulturne razmene. Težnje kolektivizma više ne počivaju na iznalaženju jedinstvenog avangardnog predstavnika društvenog napora već su se oblikovale u izmešteni i promenljivi identitet. Nesumnjivo najznačajnije svojstvo fenomena kolektiv jeste što uvek iznova pokreće pitanja širih društvenih i privrednih uslova proizvodnje koji su uvek kolektivni bez obzira na spoljnu pojavu, čime kolektivizam pokazuje sposobnost da povezuje prošlost i sadašnjost.

Šta podrazumevamo pod kolektivom danas, u osvitu novog istorijskog doba čiji su označitelji tehnološki i informatički imperativ, globalna umreženost i olakšana komunikacija, ekološka katastrofa, masovne migracije, “nevidljiva” ratna područja, narastajuće klasno i rasno raslojavanje? Da li kolektivizam danas predstavlja samo nostalgično kolektivno sećanje na kolektivni događaj pobune kao što je onaj ’68 ili decentarlizovano kolektivno delovanje koje se širi svim sredstvima: pričom, glasinama, privremenim i povremenim društvenim pokretima, masovnim medijima, Internetom? Da li su forme današnjeg kolektivizma - od neformalno umrežene zajednice tehnološki obrazovanih umetnika i političkih aktivista, kolektivizma javnog mnjenja, kolektivizma kulture masovne potrošnje, preduzetničkog kolektivizma velikih kompanija do mnoštva koje čine kreativni radnici, lokalni aktivisti i borci za zaštitu životne sredine, gradski baštovani ili oni koji se bave kućnim poslovima, majke - izrazi i posledice kolektivnog nastojanja ili samo potreba za vrstom kolektivnog identiteta i iskustvom kolektivnog tela? Na posletku, šta bi bila ideja kolektiva u savremenom kontekstu - predstavljačka vizija budućeg društvenog ideala kroz jezik distopije/utopije ili bavljenje društvenim životom kao proizvodnjom i sredstvom izražavanja?

Tražimo radove koji se fenomenom kolektiva i njegovim manifestacijama bave kritički i na refleksivan način, produkcijski i dekonstrukcijski, radove koji predstavljaju kolektivno proizvedenu sliku (Serž Dane razlikuje istinsku, složenu umetnost slike - slikarstvo, kinematografija, od ravnodušnog beleženja audiovizuelnog - TV, oglašavanje u svim oblicima, digitalni mediji) i/ili intervenišu u sliku kolektiva, istovremeno preispitujući društvene, kulturne i političke narative u kojima fenomen kolektiva učestvuje i predstavljajući drugačiji uvid u dosadašnje audio-vizuelne i proizvodne kodove kolektivizma.

PRAVILA

Inovativni, eksperimentalni, istraživački, avangardni, lični i politički, filmovi i video radovi mogu biti prijavljeni za takmičarski program. Prihvataju se jednokanalni filmovi i video radovi u trajanju do 20 minuta. Radovi koji nisu na engleskom jeziku moraju sadržati engleski prevod.

FORMATI ZA PRIKAZIVANJE: 16mm, 35mm, digitalni fajlovi, Blu-ray, DVD.

ALTERNATIVE FILM/VIDEO EXTENDED

Radovi koji učestvuju na Festivalu postaju deo Alternative film/video arhiva i tako bivaju dostupni za istraživački rad u okviru rada Arhiva i na prezentacijama Festivala u Srbiji i na međunarodnim događajima (uz pristanak autora). Radovi koji budu ušli na Listu značajnih ostvarenja, biće prikazivani na nekomercijalnim projekcijama u zemlji i inostranstvu kao promocija festivala.

Alternative film/video je međunarodni festival alternativnog filma i videa osnovan 1982. godine. Kao mesto susreta autora, teoretičara, kritičara i publike, Festival želi da zabeleži, teorijski definiše kretanja, ukaže na istinske vrednosti i podstakne nove stvaralačke mogućnosti u oblasti vizelnih medija. Ideja "Alternativa” počiva na radu koji se opire olakoj kategorizaciji i dominantnim komercijalnim i estetskim trendovima. Festival pruža uvid u trenutno stanje novog filma i videa u regionu i u svetu. Osnivač i organizator festivala je Akademski filmski centar DKSG-a.

UPUTSTVO za prijavu filmova za međunarodni takmičarski program

ISKLJUČIVO FILMOVI I VIDEO-RADOVI TRAJANJA DO 20 MINUTA. SVI FILMOVI ČIJI JEZIK NIJE ENGLESKI MORAJU IMATI TITLOVE NA ENGLESKOM. ONLAJN UVID U FILMOVE JE OBAVEZAN.

Neophodno je prijaviti filmove onlajn (na platformama poput Vimea i sl.). Neće biti prihvaćeni DVD-ovi i USB-ovi.

Formular sa podacima o filmu treba ispunite u potpunosti, ukoliko je to moguće.

Podaci obeleženi zvezdicom (*) su obavezni.

Podatke o filmovima i jednu fotografiju iz filma u .jpeg formatu treba poslati na imejl: alternativefilmvideo@gmail.com

NASLOV* :
AUTOR* :
OPIS FILMA* :
GODINA PROIZVODNJE* :
TRAJANJE* : _____HH_____MM_____Š
FORMAT ZA PRIKAZIVANJE* (podebljati): 16mm, 35mm, DVD, Blu-ray, digital files
ORIGINALNI FORMAT:
ZEMLJA PROIZVODNJE* :
IZVORNI JEZIK* :
PRODUCENT:
DISTRIBUTER:
E-MAIL* :
TELEFON :
LINK ZA PREGLED FILMA* :
ŠIFRA (UKOLIKO POSTOJI):

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.