• Search form

13.09.2018 | 12:46

Nastavak istraživanja na lokalitetu Crkvine

Nastavak istraživanja na lokalitetu Crkvine

Muzej grada Beograda nastavlja kampanju sistematskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Crkvine u Stublinama kod Obrenovca, koja su do sada donela važne rezultate za poznavanje stanovanja, ekonomije, kulta i religije tokom perioda poznog neolita.

Zahvaljujući tim iskopavanjima, zbirke MGB obogaćene su velikim brojem jedinstvenih nalaza čiji značaj ima nadnacionalni karakter.

Ovogodišnja kampanja usmerena je na nastavak istraživanja vinčanske kuće čija orijentacija odstupa od uobičajenog položaja objekata na Stublinama. Istraživanja se sprovode sa ciljem otkrivanja namene i značaja te kuće, saopštio je MGB.

Tokom prethodnog istraživanja, među brojnim fragmentovanim i celim predmetima od pečene gline, kosti, kamena i roga, pronađena je i figurina koja predstavlja fantastično biće, polučoveka-polumedveda sa tragovima crvene boje na glavi i telu. To je prva figurina sa Stublina na kojoj su vidljivi tragovi bojenja.

Preliminarni rezultati istraživanja vinčanske kuće prezentovani su 2017. godine u okviru izložbe “Jedna malo drugačija kuća. Arheološka istraživanja u Stublinama 2017” u Galeriji Sportsko-kulturnog centra Obrenovac. U narednom periodu, u pripremi je i izložba “Delići neolitske stvarnosti: Nove prakse u konzervaciji vinčanske kulturne baštine u Stublinama”, koja će takođe biti realizovana u Galeriji SKC Obrenovac, kao i niz radionica i predavanja o značaju konzervacije u Obrenovcu i Stublinama.

Hibridna figurina polučoveka-polumedveda (2017). Foto: Branko Jovanović

 Grupni nalaz 44 figurine (2008). Foto: Vladimir Popović

Lokalitet Crkvine u Stublinama nalazi se u blizini Obrenovca, na oko 50 kilometara jugozapadno od Beograda.

Reč je o velikom vinčanskom naselju iz perioda poznog neolita na kome je nedestruktivnim metodama terenske prospekcije evidentirano više od 250 kuća i drugih nerezidencijalnih objekata.

Aero snimak lokaliteta i sonde. FotoL Aleksandar Sivački

Prva arheološka iskopavanja u Stublinama sprovedena su 1967, a od 2008. MGB na tom lokalitetu izvodi savremena sistematska arheološka istraživanja koja su otkrila do danas veliki broj predmeta važnih za razumevanje društvenih dinamika u neolitu centralnog Balkana.

Najznačajniji nalaz sa Stublina svakako predstavljaju 44 stilizovane vinčanske figurine, koje su otkrivene u jednoj od istraženih kuća.

Grupni nalaz 44 figurine - detalj (2008). Foto: Vladimir Popović

Zahvaljujući rezultatima istraživanja u Stublinama, Muzej grada Beograda je 2012. godine izložbom “Metahousing: Neolithic and Modern Dwelling in Belgrade” predstavljao Srbiju na Olimpijadi kulture i Internacionalnoj izložbi arhitekture i dizajna u Londonu.

Značaj tog lokaliteta za kulturnu baštinu Srbije potvrđen je i odlukom Vlade Srbije kojom su Crkvine proglašene 2014. godine za kulturno dobro.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.