• Search form

17.07.2017 | 13:02

Onlajn Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

Onlajn Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

Novo, 13. izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji objavljeno je ovih dana kao onlajn baza podataka koja omogućava pretraživanje aktuelnih konkursa i donatora.

Unapređeno izdanje Vodiča stavlјa korisnicima na raspolaganje i nove mogućnosti kao što su: uvid u aktuelne konkurse sa podacima i praktičnim uputstvima o uslovima za apliciranje, uvid u bazu međunarodnih i domaćih izvora finansiranja sa osnovnim podacima o vrstama podrške koju pružaju, oblastima koje podržavaju, potencijalnim korisnicima, geografskoj oblasti delovanja i slično, brzu i jedonostavnu pretragu donatora i konkursa dostupnost ažuriranih informacija.

Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, institucijama, malim i srednjim preduzećima, pojedincima i drugim zainteresovanim stranama, koje su i do sada u velikoj meri koristile ranija izdanja Vodiča.

Na izradi Vodiča učestvovali su: TACSO Građanskih inicijativa, resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji, Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije i Ministarstvo za evropske integracije Srbije.

Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. U međuvremenu su se timu priključile i vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i za evropske integracije.

Vodič se nalazi na adresi vodic.gradjanske.org

(SEEcult.org)

Video
10.01.2018 | 23:55

VOĐENJE: Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki MSU

Vođenje kroz izložbu Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti kojom je MSU u Beogradu otvoren u oktobru 2017. godine nakon desetogodišnje pauze zbog više puta započinjane i odlagane rekonstrukcije.