• Search form

10.06.2018 | 13:07

Perspektive razvoja nezavisne kulture u regionu

Perspektive razvoja nezavisne kulture u regionu

Regionalna platforma za kulturu Kooperativa, koja okuplja organizacije sa nezavisnih kulturnih scena sa prostora bivše Jugoslavije, održava ovih dana izbornu Skupštinu u Beogradu, u okviru koje će 11. juna u Magacinu u Kraljevića Marka biti održan i otvoreni razgovor “Korak napred - nazad dva” o perspektivama razvoja nezavisne kulture u regionu.

Imajući u vidu procese koji se odvijaju u okruženju i udare na nezavisnu kulturu, koji su uočljivi širom regiona, a dovode u pitanje i destabilizuju izborene pozicije aktera civilnog društva u kulturi, čini se da je nezavisna kultura u stalnom vraćanju istog - kontinuiranim vraćanjima na početne pozicije.

Iako su nezavisne kulturne scene u zemljama u regionu često nosioci inovacija, razvojnih procesa i inicijatori prostora za saradnju kako u lokalnim, tako i u internacionalnim kontekstima, programi podrške se kontinuirano smanjuju, strategija kulturnog razvoja nema na vidiku, a o progresivnim kulturnim politikama teško da iko na pozicijama moći razmišlja.  

Koje su specifičnosti pojedinih lokalnih konteksta? Koje su dodirne tačke? Koji primeri dobrih praksi mogu biti korisni za prevazilaženje pojednih situacija u kojima se lokalne scene nalaze? Šta su mesta susreta i zajedničkog rada na kojima je moguće pokušati izgradnju neke zajedničke borbe za bolje pozicije, razvojne perspektive i snaženje nezavisne kulture? To su neka od pitanja o kojima će biti reči u moderiranom razgovoru 11. juna od 17.30 sati u Magacinu, koji organizuju Kooperativa i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), jedna od članica te regionalne platforme.

U razgovoru će učestvovati akteri iz različitih zemalja regije - članica Kooperative, medju kojima su i akteri nezavisne kulture u Srbiji.

Kooperativa je zvanično osnovana 2012. godine, nakon niza godina neformalnog delovanja. Okuplja više od 20 organizacija iz zemalja regiona Jugoistočne Evrope.

Tokom izborne Skupštine u Beogradu, koja se održava od 10. do 12. juna, očekuje se prijem novih članica.

Regionalna platforma Kooperativa ima dva osnovna pravca delovanja: prvi je kreiranje dugoročnog i održivog okvira za saradnju i razvoj nezavisnih kulturnih organizacija u zemljama Balkana, a drugi je razvoj savremenih umetničkih praksi, kritičkog javnog diskursa i inovativnih organizacijskih modela.

Prethodna Skupština Kooperative održana je krajem 2017. godine u Skoplju.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.