• Search form

20.09.2018 | 19:24

Poziv evropskim ekspertima za praćenje projekta Novi Sad 2021

Poziv evropskim ekspertima za praćenje projekta Novi Sad 2021

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) pozvala je članove Panela nezavisnih eksperata, angažovane radi praćenja i korigovanja razvoja projekta Novi Sad 2012 – Evropska prestonica kulture, da tokom planirane posete Novom Sadu u ovoj godini održe zajednički sastanak povodom problema sa kojima se suočavaju udruženja građana u pokušaju da deluju u mesnim zajednicama na teritoriji Novog Sada. Poziv članovima Panela nezavisnih eksperata, koje su angažovali Evropski parlament, Savet Evrope, Evropska komisija i Komitet evropskih regiona radi praćenja projekta Novi Sad 2021, zasnovan je na uverenju da angažovana i kvalitetna participacija građana u kulturnim programima nije moguća ukoliko je participacija građana u društvenom i političkom životu grada suspendovana.

Sastanak bi, prema navodima GKP, bio prilika da se ustanovi da li je moguće korigovanje projekta Novi Sad 2021 u skladu sa evropskim vrednostima dostupnosti javnih prostora za sve i podsticanja razvoja civilnog društva za koje se zalažu.

GKP je u Otvorenom pismu Panelu nezavisnih eksperata, na osnovu dugogodišnjeg delovanja na planu građanskog aktivizma i demokratije, ali i u polju nezavisne savremene kulturne produkcije, konstatovala da Fondacija “Novi Sad 2021”, kao realizator projekta EPK, nema kapacitet ni neophodan stepen političke autonomije da odbrani civilno društvo, niti da uvaži ukupan značaj kulture u procesima integracije i demokratskog razvoja Novog Sada, pa samim tim ni šireg evropskog okruženja.

Članovima Panela (Sylvia Amann, Cristina Farinha, Agnieszka Wlazel, Ulrich Fuchs, Aiva Rozenberga, Pauli Sivonen, Beatriz Garcia, Jiří Suchánek, dr Suzana Žilič Fišer, Alain Hutchinson) skrenuta je i pažnja da Fondacija “Novi Sad 2021” realizuje projekat “Nova mesta” u lokalnim i mesnim zajednicama, oglušujući se na činjenicu da su one zatvorene za nezavisno organizovane građane, njihove inicijative i za organizacije civilnog društva. Članovi Panela pozvani su stoga da se uključe u rešavanje problema koji se tiče političkih uslova rada i učešća organizacija civilnog društva u društvenom i kulturnom životu zajednice koja nosi titulu EPK.

GKP je pozvala članove Panela i da se uključe u pregovore koje predstavnici nezavisne kulture vode sa nosiocima kulturne politike grada, čiji strateški dokumenti i projektni predlog za prestonicu EPK, kako je istaknuto u pismu, ne bi bili ni sačinjeni, niti usaglašeni sa vrednostima te akcije Evropske komisije bez civilnog društva, sa kojim oni odbijaju da komuniciraju.

Budući da su poslednji prigovori Panela nezavisnih eksperata, nakon prvog monitoringa u oktobru 2017. godine, bili usmereni na nedovoljno osmišljenu i razrađenu stvaralačku i umetničku stranu projekta Novog Sada kao EPK, te na festivalski karakter većeg dela njegovih programa i aktivnosti, GKP je posebno skrenula pažnju u pismu na strukturu festivalskog karaktera kulture i ocenila da iza nje “stoji festivalizacija stvarnog društvenog i političkog života kako bi se u lažnom svetlu predstavilo evropskoj javnosti i stekao legitimitet za vlast koja sistemski ignoriše stvarne potrebe građana i društva”.

GKP i Omladinski centar CK13 su, inače, pre više od pet meseci uputili različitim instancama vlasti u Novom Sadu - od mesnih zajednica do gradonačelnika, Otvoreno pismo i apel za otvaranje mesnih zajednica za građane i njihova udruženja na teritoriji opštine Novi Sad, koje je sadržalo konkretne predloge i rešenja za unapređenje rada tih institucija lokalne samouprave. Nijedna instanca, međutim, nije na to pismo odgovorila. Istim povodom je upućeno posebno javno obraćanje i poziv na sastanak članu Veća za kulturu Novog Sada Daliboru Rožiću, koji je i predsednik Nadzornog odbora Fondacije “Novi Sad 2021 – EPK”.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.