• Search form

13.01.2018 | 19:46

Preminuo Zoran Jeličić

Preminuo Zoran Jeličić

Jedan od osnivača i prvi glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vreme Zoran Jeličić iznenada je preminuo u Beogradu u 72. godini.

Vreme je, povodom smrti Jeličića, objavilo njegov uvodnik u prvom broju tog nedeljnika, u kojem je istakao želju da to bude nedeljni list pisan uređen i oblikovan po ugledu na standardne svetske nedeljnike ove vrste, zbog čega će se držati opomene koja je stajala iznad glave jednog uglednog urednika: “Fakta su svetinja a komentari slobodni”.

“Dakle, nećemo da navijamo za bilo koga ili za bilo šta, osim istinu, odnosno za vrh dostignutih vrednosti u novinarskom zanatu i društvu uopšte. Izvan toga, Vreme nema ni trajnih saveznika niti stalnih protivnika. Hoćemo da otkrivamo novosti, da o njima pišemo i da ih analiziramo onoliko koliko je to dovoljno čitaocu da bi samostalno i pouzdano mogao da se opredeljuje. Hoćemo da budemo novinari”, poručio je Jeličić u prvom broju Vremena sa kraja oktobra 1990.

Jeličić je, između ostalog, podsetio na definiciju slobodne štampe koju je 1901. godine naveo profesor Pravnog fakulteta Velike škole u Beogradu Grgur Milovanović u svojoj knjizi "O slobodnoj štampi uopšte": "Ma sa koje tačke posmatranja polazili i ma kako se ne slagali o snazi dobroga dejstva slobodne štampe, opet se mora priznati, da ovo četvoro sačinjava zadatak slobodne štampe: da bdi, pazi, saznaje, pronalazi i na javnost iznosi verno sve pojave – da poučava, obaveštava, upućuje i dobra stvara – da vaspitava – i da ukorava i kazni".

“Svakako ima mesta razgovoru o shvatanju sveta, pa i štampe u takvom svetu, pre dva svetska rata, ali i danas krajnje aktuelno zvuči, bez ostatka, sledeće uputstvo gospodina i profesora Milovanovića: ‘Štampa ne sme laž ili neistinu kao istinu, porok kao vrlinu, zabludu kao pravo stanje stvari predstavljati bilo po neznanju bilo iz računa, jer je onda ona ne nauka i sredstvo, kojim se pravo stanje stvari ili dijagnoza saznaje, nego otrov kojim se život ili zdravlje zajednice razorava’”, naveo je Jeličić povodom srpskog zakona o štampi i njegovog poređenja sa zakonodavstvima u evropskim državama 1990. godine.

Rođen 1945. godine u Beogradu, gde je završio Pravni fakultet, Jeličić je bio jedan od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih ekonomskih novinara.

Bio je novinar i urednik Ekonomske politike i dugogodišnji urednik u nedeljniku NIN. Bio je i direktor u beogradskom Medija centru.

Bio je član UNS-a i NUNS-a.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.